Jak dotrzeć do prawdy – metoda Sokratesa

Sokrates był starożytnym, greckim filozofem. Nie napisał żadnego dzieła. Stał się sławny dzięki temu, że chodził po rynku w Atenach i zadawał ludziom kłopotliwe pytania. Jego sposób prowadzenia rozmowy nazywa się metoda sokratyczna lub metoda majeutyczna. Specyfiką metody sokratycznej jest wydobywanie z ludzi wiedzy poprzez  zadawanie pytań. Sokrates uważał, że każdy posiada wiedzę tylko trzeba […]

Jak dotrzeć do prawdy – metoda Sokratesa Read More »