Poznaj mnie!

Filozofowanie, czyli zastanawianie się i myślenie było mi zawsze bliskie. Filozofia jest dla mnie sposobem na życie, daje mi siłę i inspirację do działania. Studia filozoficzne uporządkowały mój sposób myślenia i widzenia świata. Były dla mnie punktem wyjścia do tego co dziś nazywamy rozwojem osobistym.

Jeśli przestudjujemy myśli wielkich filozofów, zauważymy, że to oni zainicjowali i stworzyli systemy będące podstawą do rozwoju osobistego. Filozofia starożytna była filozofią życia, chodziło w niej o wypracowanie systemu myśli i praktyk, które będą prowadziły do lepszego życia, a następnie wprowadzenie ich w życie. Praktyki stosowane przez starożytnych filozofów, nazwane przez Pierra Hadot ćwiczeniami duchowymi, to między innymi medytacja, dialog sokratyczny, medytacja śmierci.

Starożytni uważali, że tym nad czym można pracować jest umysł i ciało. Uczucia i emocje pojawiają się w nas bez naszej kontroli i trudno nad nimi panować. Uczucia emocje należy uspokoić i wyciszyć, alby w ten sposób lepiej pracować nad umysłem.

Prekursorem wszelkiej pracy nad sobą był Sokrates, który w swej słynnej formule „Poznaj samego siebie” wyraził esencje tego na czym powinna skupiać się praca nad sobą. Praktayka coachingu jest pochodną sokratejskiego dialogu polegającego na wydobywaniu z klienta wiedzy, którą jak twierdził Sokrates, on już w sobie posiada.

Moja misja

Moją misją jest pobudzanie do myślenia, uczenie poprawnego myślenia i porządkowanie chaosu w umyśle. Chaosu powstałego poprzez nagromadzenie informacji, zatracenie swoich wartości, ciągłej aktywności. Chcę, aby każdy odnalazł siebie i wrócił do głębi swego jestestwa, tego kim jest, do czego zmierza i jaki jest sens jego istnienia.

W co wierzę

Wierzę w skuteczność terapeutycznego i twórczego dialogu, który pochodzi z serca i jest oparty na inteligencji. Wierzę w prostotę, która uwalnia hamujące intelektualne więzy i kłopotliwe nieporozumienia. Wierzę w ludzi i ich pokłady dobra. Wierzę w niepewność, która jest polem rodzących się możliwości i realizacji. Wierzę, że każdy z nas ma potencjał do realizowania swojego życia według własnych zasad.

Moje upodobania

Uwielbiam naturę, która daje ukojenie i inspirację, podróże otwierające horyzonty myślowe i wprawijące w ruch to co zostało zablokowane. Przesiadywanie w kawiarni i obserwowanie zachowań ludzi. Uwielbiam kreatywne spotkania, uśmiechnięte twarze i życie. Uwielbiam wycieczki w nieznane, szukanie ukrytego i wznoszenie się coraz wyżej.

Moje dyplomy uniwersyteckie

Doktor Nauk Humanistycznych w zakresie filozofii

Magister Filozofii dyplom uzyskany we Francji Université de Poitiers

Magister Filozofii Katolicki Uniwersytet Lubelski

Podyplomowe studia dziennikarskie specjalność dziennikarstwo radiowe