Warsztaty filozoficzne

Jaki jest cel filozofowania z dziećmi?

Podczas warsztatów filozoficznych dla dzieci, nie chodzi o przedstawianie koncepcji filozoficznych, ani sylwetek filozofów, chociaż możemy nadmienić lub podać kilka informacji, zwłaszcza ze starszymi dziećmi.

Praktyka filozofowania z dziećmi na na celu wypracowanie pewnych kompetencji, których nie mogą zdobyć podczas nauczania szkolnego. Szkolny system jest nastawiony na pytania i odpowiedzi, a zwłaszcza na jedną słuszną odpowiedź zatwierdzoną przez przowadzącego. W filozofowaniu z dziećmi chodzi o samodzielne myślenie. Dzieci mają swobodę wypowiadania się i formułowania własnych myśli.

A dzięki temu zdobywają umiejętności:

 •  krytycznego myślenia
 •  zabierania głosu w dyskusji
 •  samodzielnego wypowiadania się i formułowania wypowiedzi
 •  uczą się schematu dyskusji, w którym panują pewne reguły
 •  mają potwierdzenie, że ich myśli i pomysły mają wartość w toku dyskusji, co wzmacnia ich poczucie własnej wartości
 •  słuchania i szanowania zdania innych, przez co rozwijają poczucie wartości swoje i innych
 •  rozwiają słownictwo i rozumienie sensu słów, uczą się definiowania pojęć
 •  uczą się argumentowania, rozumieją czym jest argument
 •  dzięki dyskusjom, rozwijają umiejętność myślenia pozbawionego utatrych schematów

Metoda

Medodą stosowaną podczas warsztatów filozoficznych jest dialog sokratyczny, polegający na zadawaniu pytań dostosowanych oczywiście do wieku i etapu rozwoju dzieci.

Jakie tematy podejmujemy z dziećmi?

Oto kilka przykładowych zagadnień:

 •  Co to jest wolność?
 •  Co to jest strach?
 •  Co to znaczy rosnąć?
 •  Jaka jest różnica między nami i lalkami?
 •  Czy możemy robić to co chcemy?
 •  Co to jest miłość?
 •  Co to jest przyjaźń?
 •  Czym jest szczęście?
 •  Czy dziewczynki i chłopcy są równi?
 •  Do czego służy szkoła?
 •  Czy dzieci mają prawa?
 •  Co to znaczy myśleć?
 •  Co to jest rodzina?
 •  Kim jestem?

Tematy są dostosowane do wieku dzieci. W jakim wieku mogą dzieci zacząć filozofować? Udowodniono, że już sześcioletnie dzieci mają zdolność formułowania myśli i zasób słów, które pozwalają im uczestniczyć w warsztatach filozoficznych.