Dzisiejsza edukacja – czego w niej brakuje?

Co w ogóle rozumiemy przez edukację? Po co właściwie uczymy? Encyklopedia PWN podaje, że edukacją nazywamy ogół czynności i procesów mających na celu przekazywania wiedzy, kształtowania określonych cech i umiejętności. Uczymy zatem po to, żeby młody człowiek zdobył nie tylko umiejętności praktyczne określonego zawodu, ale edukacja ma na celu kształtowanie osobowości. Młody człowiek ma być […]

Dzisiejsza edukacja – czego w niej brakuje? Read More »